Dekel
על מנת להנות מנגישות מלאה לאפליקציה לחץ על ״הוסף למסך הבית״ ותוכל לגשת לאפליקציה זו בקלות
סגירה
התקינו את האפליקציה בטלפון
על מנת ליצור קיצור דרך לאפליקציה לחצו למטה על הכפתור המסומן ולאחר מכן ״הוסף למסך הבית״